IBE organizuje badanie potrzeb użytkowników serwisu edukacja.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na warsztaty mające na celu identyfikację potrzeb w zakresie rozwoju systemu edukacji. 

Serwis edukacja.gov.pl ma być odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Dlatego Instytut Badań Edukacyjny rozpoczął cykl warsztatów, którego celem jest m.in.: określenie kluczowych funkcjonalności portalu. Na spotkania zaprosiliśmy osoby, które na co dzień pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli wspomagających.

Uczestnicy opowiedzieli, jakie zadania wykonują w swojej pracy, z jakich narzędzi korzystają i z kim współpracują. Następnie zostali zaproszeni do udziału w ćwiczeniach grupowych. Jednym z nich było stworzenie mapy podróży przedstawiającej kroki wybranego procesu np. wydawania orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

IBE zaprasza na badanie potrzeb użytkowników serwisu edukacja.gov.pl

Teraz eksperci Instytutu organizują kolejne warsztaty, które odbędą się w siedzibie IBE oraz online (Google Meet). Dokładny termin oraz godziny spotkania zostaną przekazane drogą mailową. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.

Na warsztaty zapraszamy:

  • nauczycieli,
  • dyrektorów szkół,
  • pracowników administracji szkolnej,
  • pracowników organów prowadzących szkoły lub placówek podległych,
  • pracowników kuratorium,
  • pracowników pracowników centralnych i okręgowych komisji edukacyjnych
  • pracowników uczelni wyższych,
  • uczniów,
  • studentów,
  • rodziców. 

 

NASZE BADANIA