Rusza druga edycja Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych w Polsce

5 września ruszyło Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych. Za realizację polskiej części badania PIAAC odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych (PIAAC) to jedno z największych badań społecznych na świecie i jedyne badanie porównujące umiejętności osób dorosłych z różnych krajów. Mierzy ono umiejętności rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego i rozwiązywania problemów. Uważa się, że są to umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Czemu służy badanie PIAAC?

Badanie PIAAC umożliwia porównanie różnic w umiejętnościach Polaków. Pozwoli porównać je z wynikami mieszkańców 32 innych krajów oraz wynikami uzyskanymi w Polsce w 2011 roku. Za realizację badania odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

IBE opublikuje wyniki w 2024 roku. Pomogą one lepiej zrozumieć potrzeby związane z uczeniem się i wykorzystaniem umiejętności i lepiej dopasować ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych. Z informacji skorzystają ministerstwa, instytucje eksperckie, organizacje pracodawców oraz naukowcy.

Jak wygląda badanie PIAAC?

Ankieterzy współpracujących z IBE firm badawczych PBS i Danae będą odwiedzali w domach osoby wylosowane do badania. Pierwsza część badania polega na odpowiedzi na pytania ankiety, a kolejna – na samodzielnym rozwiązywaniu zadań na tablecie. Jego obsługa jest intuicyjna i prosta, a ankieter w razie potrzeby pokaże, jak z niego korzystać. Zadania polegają m.in.: na szukaniu informacji na stronach internetowych, czytaniu instrukcji lub planowaniu podróży.

Harmonogram badania PIAAC w Polsce

Badanie koordynuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

harmonogram badania