IBE w Międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Badań Edukacyjnych

Polska reaktywowała swoje uczestnictwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Badań Edukacyjnych (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), w którym będzie reprezentowana przez Instytut Badań Edukacyjnych.

 

 

IEA to niezależna organizacja działająca od przeszło 50 lat i zrzeszająca instytuty badawcze z blisko 70 krajów. W latach 60. IEA zainicjowała pierwsze międzynarodowe badania porównawcze w zakresie pomiaru umiejętności uczniów, przeprowadzając od tej pory kilkadziesiąt badań.

Polska uczestniczyła w badaniach kilkakrotnie: w badaniu umiejętności uczniów w zakresu nauk przyrodniczych (SISS, 1983-1984),  w pilotażu badania wykorzystania komputerów i nowych technologii w szkołach (COMPED, 1989), które w Polsce prowadził kierujący obecnie Pracownią Analizy Osiągnięć Uczniów dr Henryk Szaleniec, badaniu edukacji przedszkolnej (Pre-Primary Education Project), który w Polsce przeprowadził zespół prof. Karwowskiej-Struczyk z IBE, badaniu PIRLS i TIMSS  - w Polsce realizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Konarzewskiego (IBE) oraz Badaniu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Matematyki (TEDS-M 2008), którym kierował dr Michał Sitek (obecnie zastępca dyrektora ds. naukowych IBE).

Instytut Badań Edukacyjnych współpracuje z IEA przy przygotowaniu najnowszego badania IEA: Badania Biegłości Komputerowej i Komunikacyjnej uczniów (ICILS 2013). Członkostwo Instytutu Badań Edukacyjnej pozwoli na współudział w kształtowaniu polityki badawczej IEA oraz umożliwi wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej dla rozwoju polskiego środowiska badań edukacyjnych.

Więcej o IEA na stronie: http://www.iea.nl/

NASZE BADANIA