Seminarium eksperckie „Dostosowanie Baterii Testów Poznawczych do potrzeb dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Za nami pierwsze seminarium zorganizowane w ramach projektu, którego założeniem jest przygotowanie testów psychologicznych do pomiaru zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest przez IBE wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

Spotkanie miało na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących adaptacji testów do potrzeb dzieci i młodzieży najczęściej korzystających z pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli osób z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Opracowywane narzędzia diagnostyczne będą zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, co umożliwi ich stosowanie w funkcjonalnej diagnozie zdolności poznawczych zarówno dzieci z dysfunkcją wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami uczenia się, jak i dzieci dwujęzycznych czy wybitnie zdolnych.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z różnych ośrodków akademickich, pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Więcej o projekcie

Galeria zdjęć

NASZE BADANIA