Edukacja – the best of

Redakcja kwartalnika EDUKACJA zaprasza do lektury najnowszego wydania w języku angielskim. Znalazły się w nim najciekawsze artykuły opublikowane w ubiegłych latach. Zostały one poświęcone modelom organizacyjnym gimnazjów w Polsce, okolicznościom towarzyszącym wczesnemu rozpoczęciu edukacji oraz osiągnięciom dzieci w pierwszych latach nauki. Autorzy zwracają uwagę, że mają na nie wpływ takie czynniki, jak pozycja społeczna rodziny, zaangażowanie rodziców w naukę, a nawet postawy czytelnicze. Te ostatnie sprzyjają rozwojowi umiejętności krytycznego odbioru tekstu, dostrzegania w nim niejednoznaczności, interpretowania przekazu na wielu poziomach.

W drugim anglojęzycznym tomie uwaga skupia się na nauczaniu matematyki. Rozważania prowadzone w tym nurcie dotyczą rozwoju uczniowskich umiejętności posługiwania się reprezentacjami symbolicznymi w rozwiązywaniu nietypowych problemów matematycznych w klasach 1–3. Przedstawiono też mechanizmy tłumaczące utratę motywacji do uczenia się matematyki po okresie edukacji obowiązkowej. Zdaniem naszych autorów brak takiej motywacji negatywnie wpływa na przyszłą karierę zawodową ucznia

Numer jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej:
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/83-2017/nr-5-eia-2017

numery na strone

Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów kwartalnika "Edukacja" (ISSN: 0239-6858) jest finansowane w ramach umowy 861/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


mnisw logotyp

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA