System szkolnictwa branżowego wobec wyzwań rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z monografią "System edukacji wobec zmian demograficznych" oraz artykułem Pauliny Marii Adamczyk, ekspertki IBE i ZSK, pod tytułem "System szkolnictwa branżowego wobec wyzwań rynku pracy".

Artykuł Pauliny Marii Adamczyk znajduje się na stronie 135. Poniżej zamieszczamy wprowadzenie do tekstu:

"Na dynamikę współczesnego rynku pracy wpływa wiele czynników, których często nie da się rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Nieustanny rozwój nauki, postęp technologiczny czy często przywoływana globalizacja wydają się – w obliczu wydarzeń z ostatnich dwóch lat – zwyczajnymi cechami współczesnego świata. Pandemia koronawirusa COVID-19, z którą zmagamy się od 2020 r. oraz wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. przyczyniły się do przekształceń, na które żaden kraj nie był przygotowany. Do dotychczasowych wyzwań gospodarczych i społecznych doszły zupełnie nowe, takie jak: rosnąca inflacja (17,2% w październiku 2022 r.) i koszty życia, bankructwo wielu przedsiębiorstw, które nie przetrwały ograniczeń administracyjnych nakładanych ze względów epidemiologicznych, czy masowe zwolnienia. W połączeniu z niekorzystną strukturą demograficzną Polski stanowią zagrożenie dla równowagi na rynku pracy na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym.

Artykuł rozpoczyna się krótką charakterystyką sytuacji demograficznej pod kątem jej wpływu na krajowy i regionalny rynek pracy. W celu przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom należy bowiem eksplorować obecny stan demograficzny oraz prognozować niedaleką przyszłość pod względem popytu i podaży pracy, zwłaszcza w kontekście kształcenia zawodowego, które jest w stanie chociaż częściowo uzupełnić lukę w zawodach deficytowych. Z tego powodu w dalszej części artykułu zarysowano Analizę Zapotrzebowania na Zawody, Kwalifikacje i Umiejętności realizowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych. AZZKU łączy w sobie ilościowe oraz jakościowe metody badawcze (w tym metodę delficką oraz panel ekspertów) w celu uzyskania danych umożliwiających opracowanie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego z uwzględnieniem wojewódzkiego oraz krajowego rynku pracy.

W ramach artykułu przedstawiono wybrane wnioski z badania, które wskazują na szansę dla szkolnictwa branżowego w kontekście współczesnych wyzwań demograficznych oraz społeczno-gospodarczych, przy założeniu pewnych zmian w edukacji na poziomie systemowym, których główne punkty również starano się wskazać w niniejszym artykule". 

Monografia "System edukacji wobec zmian demograficznych" dostępna jest pod tym linkiem

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA