Nauczanie religii w szkole – ku wychowaniu integralnemu

  Pobierz plik PDF

Słowo wstępne 

Nauczanie religii w szkole jest kwestią, która wywołuje wiele kontrowersji i dyskusji. Obecne od początku szkolnictwa polskiego, ulegało licznym przemianom. W 2023 roku mijają 33 lata odkąd przedmiot o nazwie religia powrócił do polskich szkół, po prawie 30 latach „banicji”, spowodowanej działaniami totalitarnych władz komunistycznych. Ten powrót odbywał się w atmosferze licznych polemik, niepozbawionych ideologicznych, a nawet populistycznych akcentów. Współczesna debata nad nauczaniem religii w szkole ma podobne znamiona.

Prezentowany przez media obraz nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole w większości przypadków jest negatywny. Przeciwnicy obecności nauczania religii w szkole, nierzadko prowokowani przez media i polityków, przywołują różne argumenty przemawiające za swoim stanowiskiem. Jednak pośród argumentów pojawia się wiele fałszywych informacji i oskarżeń. Dotyczą one najczęściej poziomu nauczania
religii, programów i podręczników, rzekomej niezgody społeczeństwa na obecność nauczania religii w szkole czy też niechęci samych katechizowanych. Krytyka ta w większości przypadków jest niesprawiedliwa i nieuzasadniona. Nie jest prawdą, że nauczyciele religii posiadają niższe kwalifikacje, niż nauczyciele innych przedmiotów. Nauczanie religii oparte jest na konkretnej podstawie programowej oraz zgodnym z nią programie nauczania. Przez ostatnie dziesięciolecia udało się przygotować i wypracować liczne dokumenty dotyczące nauczania religii w szkole.

Ośrodki uniwersyteckie oraz wydziały teologiczne przy współpracy katechetyków i katechetów przygotowały szeroką gamę pakietów edukacyjnych, które swoim poziomem dydaktycznym i merytorycznym nie ustępują pozostałym podręcznikom i pomocom szkolnym. Niemniej współczesna krytyka nauczania religii w szkole może mieć pewną wartość i posłużyć do podnoszenia poziomu nauczania religii. Skłania bowiem do nieustannego przyglądania się i poddawania ocenie metod i sposobów realizacji kluczowych założeń. W artykułach niniejszego numeru przeprowadzono analizę kilku wybranych aspektów związanych z nauczaniem religii w szkole. Nie stanowią one apologii nauczania religii w szkole. Mądra apologetyka wymaga przede wszystkim rzetelności i dogłębnego rozumienia zagadnień. Stąd też tematyka poszczególnych artykułów obejmuje zagadnienia dotyczące obecnego stanu nauczania religii w szkole, a także postulaty jego doskonalenia.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka