Edukacja klasyczna dziś? Istota i geneza, struktura i metoda, cel

W artykule autor podejmuje zagadnienie pojmowania edukacji klasycznej i jej potrzeby we współczesnej kulturze. Przedstawia jej istotę i genezę, strukturę i metodę oraz cel. Określa edukację klasyczną jako program i proces nauczania oraz wychowania ucznia, nawiązujący do tradycji i mający na celu pełny rozwój ludzkiej natury. Autor kończy swe rozważania refleksją nad rolą filozofii w procesie edukacji.

Zagadnienie edukacji należy do najważniejszych zagadnień ludzkiej kultury, albowiem to edukacja jest jej przekaźnikiem i nośnikiem. W niniejszym wystąpieniu skupimy się zasadniczo na tak zwanej edukacji klasycznej, przedstawiając krótko jej istotę i genezę, strukturę i metodę oraz cel. Na koniec zwrócimy uwagę na rolę filozofii w edukacji.

Pobierz plik PDF

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka