Jak przełożyć wyniki testów psychometrycznych na kody i kwalifikatory ICF? Procedura mapowania narzędzia diagnostycznego – możliwości i ograniczenia

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad wiązania wyników wystandaryzowanych testów używa-nych przez psychologów, pedagogów, logopedów w diagnozie na potrzeby edukacji z kodami i kwali-fikatorami ICF. Pomimo dość precyzyjnego omówienia tych reguł w literaturze przedmiotu, pojawiają się istotne trudności i wyzwania przed specjalistami tworzącymi profile funkcjonalne oparte na klasy-fikacji ICF. Artykuł szczegółowo je opisuje, wskazując m.in. na: niepełną ekwiwalencję danych mierzo-nych określonym narzędziem z pojęciami ICF, rozbieżności definicyjne między językiem subdyscyplin psychologii i pedagogiki a słownikiem ICF oraz orientację interpretatywną generującą subiektywizm wiązania wyników testów z kodami ICF.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka