Zapraszamy na Letnią Akademię Ciekawej Historii!

Instytut Badań Edukacyjnych po raz kolejny wspiera Letnią Akademię Ciekawej Historii. Tegoroczna edycja Akademii odbędzie się w dniach 26-28 czerwca, a jej tematem będzie „Uniwersytet. Miejsce nauki – miejsce kształcenia – miejsce spotkania”.

Historia i jej nauczanie

Jednym z celów Akademii jest stworzenie przestrzeni dla nawiązania stałej relacji między badaczami przeszłości i nauczycielami, którzy w codziennej pracy przekazują uczniom wiedzę historyczną oraz kształtują ich kompetencje niezbędne dla samodzielnego formułowania pytań, odpowiedzi, ocen. Akademia umożliwia wymianę informacji na temat nowych ustaleń nauki dotyczących zagadnień z zakresu historii Polski i historii powszechnej. Uczestnicy Akademii pracują nad elementami strategii i metodyki adaptacji aktualnych ustaleń badawczych do edukacji szkolnej.

„Uniwersytet. Miejsce nauki – miejsce kształcenia – miejsce spotkania”

Temat pierwszej sesji Letniej Akademii Ciekawej Historii będzie dotyczyć zagadnienia uniwersytetu, rozumianego jako fenomen kulturowy, społeczny i polityczny.

Obecnie w badaniach nad fenomenem uniwersytetu coraz większą uwagę zwraca się na problematykę jego roli społecznej, jako miejsca formowania przedstawicieli elit, którzy kształtowali życie społeczeństw we wszystkich jego obszarach. Zainteresowanie badaczy zagadnieniem kształcenia elit w sposób naturalny prowadzi do zainteresowania polityką władz państwowych wobec uniwersytetów – zakresem ich autonomii, warunkami doboru kadry, treścią programów kształcenia oraz regulacjami dotyczącymi dostępu profesorów i studentów do publikacji. Zainteresowanie badaczy budzi też zagadnienie uniwersytetu jako miejsca spotkania młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk społecznych, przynależących do różnych wspólnot narodowych, religijnych.

Zajęcia Akademii odbywają się w formule partnerskiej. Integralną część spotkań, podczas których badacze przybliżą wyniki swych eksploracji, stanowi rozmowa. Zajęcia terenowe zapewnią uczestnikom poszerzenie wiedzy w kontakcie z „żywą tkanką Uniwersytetu”, jego przestrzenią oraz jego „humanistycznym sercem”, czyli Biblioteką. Zajęcia warsztatowe poświęcone będą problematyce wprowadzenia nowych ujęć do praktyki szkolnej.

Zajęcia prowadzą badacze i praktycy:

  •  prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, badacz historii społecznej, współautor i redaktor najnowszej monografii Uniwersytetu Warszawskiego;
  •  dr hab. Piotr Węcowski, badacz kultury epoki średniowiecza, Zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego UW;
  • dr hab. Aneta Pieniądz, badaczka epoki średniowiecza, specjalizująca się w problematyce wykorzystania technik cyfrowych w pracy historyka, Kierownik Studiów Podyplomowych IH UW;
  •  dr hab. Katarzyna Błachowska, prowadząca badania nad systemami edukacji na ziemiach polskich w XIX i XX w., Kierownik Zakładu Historii Historiografii i Dydaktyki IH UW;
  •  mgr Zbigniew Olczak, znawca dziejów książki i dziejów bibliotek naukowych w Warszawie, Kierownik Gabinetu Zbiorów XIX w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego;
  •  dr Adam Tyszkiewicz, znawca dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Muzeum Uniwersytetu;
  •  dr Teresa Stachurska-Maj, zajmująca się naukowo i dydaktycznie szeroko rozumianą edukacją historyczną oraz upowszechnieniem nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu-uczeniu się historii, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie;
  •  mgr Iwona Moczydłowska, nauczyciel konsultant ds. historii i wos oraz języków obcych w MSCDN Wydział w Siedlcach, zajmująca się wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym;
  •   mgr Marcin Siekański, nauczyciel historii, szkoleniowiec z zakresu cyberprzemocy rówieśniczej, wykorzystywania gier, aplikacji, zasobów sieciowych w procesie nauczania oraz kształtowania postaw i zachowań.

NASZE BADANIA