IBE a PISA na Ukrainie

W ramach projektu „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie cz. 2” współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Instytut gościł 14-17.11.2016 r. delegację z Ukraińskiego Centrum Oceniania Jakości Edukacji oraz Instytutu Analiz Oświatowych z Ukrainy.

IBE odpowiadał w projekcie za wsparcie ukraińskich instytucji w zakresie przygotowań do realizacji badania PISA 2018 na Ukrainie oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących oceniania edukacji.

W trakcie wizyty goście zapoznali się z doświadczeniami IBE w analizach danych egzaminacyjnych i badań edukacyjnych, doświadczeniami badań PISA, TIMSS i PIRLS w Polsce oraz wykorzystania badań w polityce edukacyjnej. Dyskutowano o problemach psychometrycznych egzaminów na Ukrainie i Polsce, różnicach między systemami egzaminacyjnymi. Polscy specjaliści podzielili się doświadczeniami na temat dokumentowania i publicznego dostępu do danych egzaminacyjnych, losowania szkół i ważenia danych, badań z wykorzystaniem ICT w szkołach i analizy danych z badań międzynarodowych. Instytut przedstawił także wyniki swoich badań i analiz dotyczących zmiany sieci szkolnych i podziału odpowiedzialności za zadania oświatowe.

NASZE BADANIA