Nowe narzędzia do diagnozowania dysleksji oraz zaburzeń rozwoju mowy

Po raz pierwszy polskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne dysponują nowoczesnymi narzędziami do diagnozy problemów z rozwojem mowy oraz umiejętnością czytania i pisania u dzieci. - Umożliwią one prowadzenie diagnozy zgodnie z wysokimi standardami oraz pozwolą wcześnie wyłonić i objąć opieką dzieci ryzyka zaburzeń uczenia – mówi prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis z IBE.
Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia  językowe. Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze będą działania profilaktyczne i terapeutyczne. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali nowe narzędzia diagnostyczne i udostępnili je bezpłatnie 750 publicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym. Narzędzia są dostępne tutaj eduentuzjasci.pl/pracowniatestow

- Dysleksja i problemy z mówieniem - informacja prasowa


NASZE BADANIA