I Forum Nowej Edukacji w Koperniku

Bezrobocie młodzieży i słaba motywacja do uczenia się to główne zagadnienia, które zostaną poruszone na I Forum Nowej Edukacji - odbędzie się ono w dniach 30.11-1.12.2015 r. w Centrum Nauki Kopernik. Imprezę organizowaną przez Centrum Innowacyjnej Edukacji patronatem merytorycznym objął m.in. Instytut Badań Edukacyjnych.

 To międzynarodowe wydarzenie organizowane jest w odpowiedzi na potrzebę dopasowania programu edukacyjnego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk biznesowych, którzy w synergii nauki i biznesu widzą kierunek rozwoju edukacji i przyszłość pokoleń.  Postanowiono, aby odbyło się ono w Centrum Nauki Kopernik, jako miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji.

Poruszone zostaną najistotniejsze kwestie związane z bezrobociem młodzieży i niskim poziomem motywacji w procesie uczenia się. Debatę rozpoczniemy od poznania nie tylko oczekiwań pracodawców, ale i ich wkładu w programy edukacyjne. Podsumowaniem Forum będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie „Karty Wskazań” oraz opracowanie  nowego modelu współpracy środowisk naukowych i biznesowych.

Pierwszego dnia (30.11) w godzinach 9.00-18.00 odbędą się warsztaty dla dyrektorów szkół. Tematy warsztatów to m.in.:
• motywacja wewnętrzna, poprzez znajdowanie źródeł talentu oraz mocnych stron;
• poszukiwanie mocnych stron w odniesieniu zarówno do uczniów jak i nauczycieli;
• motywacja poprzez pracę w grupie i z grupą, budowanie zespołu, rola lidera;
• budowanie współpracy z organizacjami zewnętrznymi, w tym z samorządem lokalnym;
• motywacja poprzez ocenianie kształtujące – charakterystyka systemu i metody implementacji, budowanie współpracy z uczniami;
• ewaluacja przez dyrektorów szkół Karty Wskazań dotyczącej narzędzi umożliwiających udział i współdecydowanie o zmianach w oficjalnym systemie edukacji stworzonej przez nauczycieli.
Szczegółowy program warsztatów: Warsztaty_NewEducationForum1.pdf

Drugiego dnia (1.12) będzie zaś miała miejsce konferencja. W zaplanowanych debatach udział potwierdzili przedstawiciele rządowych instytucji z kraju i zagranicy odpowiedzialni za sprawy edukacji, zapobiegania bezrobociu, jak i przedstawiciele świata biznesu i nauki.

Wystąpią m.in.:

  • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU S.A,
  • Claudia Parliament – Professor Board of Directors Minnesota Council for Economic Education (USA),
  • Krystyna Boczkowska – Prezes Zarządu firmy Robert Bosch,
  • Marcin Barański – Dyrektor Generalny VOX meble.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: http://ciedu.eu/forum

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz patronatami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

W imieniu Joanny Bochniarz, Prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji, zapraszamy do rejestracji: http://ciedu.eu/forum.

NASZE BADANIA