Od szkoły do studiów

„Między przedmiotami. Czy szkoła może przygotować do studiów międzyobszarowych?” – na ten temat 4 i 5 listopada br. w Warszawie dyskutowali eksperci, w tym przedstawiciel IBE Urszula Poziomek. Celem konferencji było zachęcenie do debaty na temat możliwości szkolnego przygotowania do edukacji uniwersyteckiej organizowanej w formie studiów międzyobszarowych.

 

W konferencji – ze strony Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE - wzięła udział p. Urszula Poziomek z wystąpieniem pt. „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej – podstawa programowa i praktyka szkolna”. W krótkiej prezentacji p. Urszula Poziomek przedstawiła  dorobek pracowni w obszarze blokowego nauczania przedmiotów przyrodniczych, powołując się na wybrane wyniki badań realizowanych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji w latach 2010-2015.

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego jak i szkolnego, w tym nauczyciele, działacze oświatowi a także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją.

Konferencja została zorganizowana przez Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu systemowego pn. „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reformy szkolnictwa w Polsce”.

Pobierz prezentację Urszuli Poziomek: Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej – podstawa programowa i praktyka szkolna


NASZE BADANIA