Co się wydarzyło 11 listopada

60% uczniów wie, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, a prawie 77% gimnazjalistów wie, że świętujemy to 11 listopada. Młodzież interesuje się historią, 53% lubi słuchać o historii XX wieku, ponad 70% lubi oglądać rodzinne pamiątki odnoszące się do historii, ale uczniowie mają problemy z chronologią i odczytywaniem symboli. O kompetencjach historycznych gimnazjalistów i postawach młodzieży wobec historii najnowszej opowiedzieli na konferencji prasowej 10 listopada eksperci z Pracowni Historii IBE.

 

- Zależy nam na tym, żeby uczniowie potrafili dobierać argumenty do tezy, którą prezentują, dokonać selekcji informacji, analizy pod względem użyteczności, to wszystko są umiejętności potrzebne także w codziennym życiu – mówił Krzysztof Mrozowski.

Jakub Lorenc – Sprawdzaliśmy również, czy uczniowie są przygotowani do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 18% uczniów kończąc gimnazjum nie potrafi np. zamienić daty na wiek. Najwyższe poziomy umiejętności osiąga 16% uczniów, to ci, którzy sami stawiają pytania, wyciągają wnioski, do interpretacji tekstu potrafią wykorzystać myślenie historyczne.

– Historia ma uczyć dzieci myślenia – powiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika – Ważnym wskazanie jest położenie większego nacisku na kompetencje edukacji ogólnej w szkołach zawodowych. Ktoś, kto nie przeczyta i nie zrozumie instrukcji obsługi nowoczesnej maszyny, będzie miał problemy w pracy zawodowej.

Historycy pokazali również kilka zadań, z którymi zmierzyła się badana młodzież.

Załączniki:NASZE BADANIA