Co się dzieje na lekcjach angielskiego

Im więcej mówią po angielsku nauczyciele, tym więcej uczniowie. Średnio nauczyciel mówi na lekcji po angielsku przez 24 minuty. Na lekcji głównie mówi nauczyciel, z czego prawie połowę czasu – po polsku. Uczniowie mówią mało, prostymi słowami i krótkimi zdaniami, 3-4 słowa na zdanie. ¾ nauczycieli używa materiałów z Internetu (grafika, filmy, zadania, testy, prezentacje), tylko co trzeci robi własne prezentacje i używa gier, tylko co czwarty użył choć raz e-podręcznika. Korzystanie z pracowni językowej - 25% nauczycieli nie prowadzi żadnej lekcji w takiej sali (na wsiach ponad 31%). 

Zajęcia dodatkowe wiążą się z wyższymi umiejętnościami, kiedykolwiek w czasie szkoły podstawowej chodziło na nie 37% uczniów, zwykle są to korepetycje (60%) lub kurs językowy (30%), uczniowie poświęcają na nie zwykle do 1 godziny tygodniowo (48%) lub od 1 do 3 godzin tygodniowo (47%).

pdf1 Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Raport
[ pobierz plik pdf]
doc Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Informacja prasowa
[ pobierz plik doc ]
ppt Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Prezentacja
[ pobierz plik ppt ]

NASZE BADANIA