Młodzież w Laboratorium myślenia

Badanie Laboratorium myślenia pokazało istotny wzrost kompetencji uczniów po wprowadzeniu reformy podstawy programowej we wszystkich przedmiotach przyrodniczych. Reforma podstawy programowej bardziej sprzyjała dziewczętom niż chłopcom - podsumował wyniki prof. Krzysztof Spalik z Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE.

Badanie Laboratorium myślenia realizowane było od 2011 do 2014 r., zawsze jesienią, co roku na próbie ponad 7000 uczniów klas pierwszych ze 180 szkół ponadgimnazjalnych, dodatkowo w 2014 r. także na drugoklasistach. W sumie objęło 35 tys. uczniów. To pierwsze tego typu badanie w Polsce.

- Z każdego przedmiotu przygotowano 52 zadania, ułożone w różne zestawy. Jeden uczeń rozwiązywał zestawy z 2 przedmiotów. Wszystkie zadania miały formę zamkniętą. Pozwalały sprawdzić nie tylko to, jak odpowiadali uczniowie, lecz także to, jakie wyobrażenia mogły stać za niepoprawnymi odpowiedziami – wyjaśniał na konferencji prasowej w IBE prof. Spalik.

doc Informacja o badaniu Laboratorium myślenia
[ pobierz plik doc ]
pdf1 Prezentacja z wynikami badania Laboratorium myślenia
[ pobierz plik pdf ]

Laboratorium myślenia

NASZE BADANIA