Sprostowanie nieprawdziwych informacji o badaniach IBE rozpowszechnianych na kanale YouTube "podziemnaTV"

Ponieważ kanał "podziemnaTV" w serwisie YouTube rozpowszechnia film z nieprawdziwymi informacjami na temat badań i standardów badawczych Instututu Badań Edukacyjnych, prostujemy:

Instytut Badań Edukacyjnych nie prowadzi żadnego badania, którego celem miałaby być „podwyżka podatków lokalnych, by wprowadzić dodatkowe zajęcia w szkołach”.

Nieprawdą jest, że odpowiedź na pytania dotyczące wydatków na edukację mogące się pojawiać w ankietach badań naukowych IBE, jest zgodą na „podwyżki podatków na cele edukacyjne”.

Nieprawdziwy jest zarzut, że „ankiety IBE są skrajnie zmanipulowane”. Narzędzia badawcze Instytutu są przygotowywane rzetelnie i zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi. Nad standardem badań czuwa Rada Naukowa, w której zasiadają wybitni specjaliści, oraz Rada Etyki.

Nie jest prawdą w odniesieniu do badań IBE stwierdzenie, że „na wynik badania ma wpływ ten, kto płaci za badanie”. Instytut nie projektuje wyników badań, projektuje badania naukowe, które przynoszą informacje z dziedziny edukacji.
Nie jest prawdą sugestia, że pytania badawcze są tak formułowane, by przynieść konkretne odpowiedzi. Badania Instytutu są prowadzone zgodnie ze standardami naukowymi.

Nie jest prawdą zarzut – w odniesieniu do badań IBE – że fałszowane są ankiety, „gdy nie ma innych możliwości spreparowania odpowiedzi oczekiwanych przez zleceniodawcę”. Instytut rzetelnie projektuje badania i narzędzia badawcze i nie zmusza zleceniobiorców do uzyskania jakichś zakładanych wcześniej wyników, odpowiedzi ankietowych.

Pełna treść sprostowania IBE wysłanego do redaktora kanału "podziemnaTV" (plik PDF)

NASZE BADANIA