Jaka będzie nowa matura z języka polskiego?

Od przyszłego roku zmienia się formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jak będzie wyglądał przykładowy arkusz? Jak zmieni się klucz odpowiedzi? Co z częścią ustną egzaminu? Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadza badanie, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele sprawdzą, na co powinni zwrócić uwagę w trakcie przygotowań do nowej matury

W tym roku maturzyści po raz ostatni zdawali egzamin  maturalny z  języka polskiego według dotychczasowych zasad. Od 2015 r. obowiązywać będzie nowa formuła  egzaminu z języka polskiego. – Istota egzaminu pozostaje taka sama, jaka była do tej pory – mówi prof. Krzysztof Biedrzycki, lider Pracowni Języka Polskiego IBE – Uczeń ma się wykazać kompetencją w zrozumieniu poznanego tekstu, zwłaszcza jego interpretacji, a także w tworzeniu własnego tekstu argumentacyjnego.
Z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym nie zniknie obowiązująca do tej pory część sprawdzająca rozumienie treści, ale zmieni się zakres pytań i poleceń. Dłuższa praca pisemna będzie miała również nieco inną formę.  Będzie   to rozprawka problemowa, oparta na fragmencie dłuższego (prozatorskiego lub dramatycznego) utworu. W swojej pracy uczeń będzie musiał wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnością powiązania przytoczonego tekstu z innymi znanymi mu dziełami, umiejętnością logicznego wywodu i argumentacji. Ci zaś, którzy chcą wykazać się samodzielnością, inwencją i zdolnościami analitycznymi, zamiast rozprawki będą mogli wybrać interpretację wiersza.
Z części ustnej egzaminu zniknie prezentacja, którą uczeń miał do tej pory przygotować pod kierunkiem nauczyciela w trakcie roku szkolnego. Zdający odpowiadać będzie przed komisją egzaminacyjną w oparciu o jedno z wylosowanych zadań.

Uczniowie klas II liceum, którzy w 2015 r. będą zdawać nową maturę, już w tym roku mogą sprawdzić, jak będzie przebiegał egzamin. Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotował dla nich specjalne zeszyty testowe i ankiety badawcze.
Już 10 czerwca w 50 wylosowanych liceach przeprowadzone zostanie badanie „Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego”. Weźmie w niej udział ok. 4 tys. uczniów. Te szkoły, które nie zostały wylosowane do badania, mogą przeprowadzić diagnozę na własną rękę – IBE udostępni dyrektorom arkusze egzaminacyjne.

Na podstawie przeprowadzonego badania Instytut opracuje oraz udostępni nauczycielom narzędzia, które pomogą w przygotowaniu uczniów do nowego egzaminu. Zostaną one opublikowane w Bazie Narzędzi Dydaktycznych (http://bdp.ibe.edu.pl/). Ponadto eksperci IBE przeprowadzą z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu warsztaty, na których zostaną przedstawione wskazówki dotyczące przygotowania uczniów do matury z języka polskiego.

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego organizowana jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, realizowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz informację (docx)

Pobierz prezentację (pdf)