20 maja badania OBUT i DUMa

Już 20 maja w 8 tys. szkół IBE przeprowadzi Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT). Tego samego dnia uczniowie klas piątych z ponad 6 tys. szkół wezmą udział w badaniu Diagnoza umiejętności matematycznych (DUMa). Badania pomogą nauczycielom ocenić, jak radzą sobie uczniowie kończący trzecią klasę oraz lepiej przygotować dzisiejszych piątoklasistów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty

DUMa i OBUT odbędą się tego samego dnia – 20 maja 2014 r. Oba badania potrwają tyle samo, czyli 45 minut. Udział w nich był dobrowolny. Do badań prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych mogła zgłosić się każda szkoła podstawowa z kraju.

OBUT –  tym razem tylko matematyka

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów odbędzie się już po raz czwarty. Tegoroczna edycja różnić się będzie od poprzednich tym, że badanie obejmie jedynie umiejętności matematyczne (nie będzie części badającej umiejętności z zakresu języka polskiego). Zestawy zadań zostały tak przygotowane, by dokładniej zbadać słabe i mocne strony uczniów związane z rozwiązywaniem zadań tekstowych.
Dzięki badaniu OBUT nauczyciele zyskują wiedzę o swoich uczniach kończących naukę w III klasie. Szkoły otrzymują raporty zawierające wyniki uczniów oraz raporty z wynikami klas, a także raport o wynikach całej placówki na tle wyników innych szkół.

DUMa przed nowym sprawdzianem

Dzięki diagnozie przeprowadzonej wśród uczniów klas V, dzieci będą mogły sprawdzić się przed czekającym je za rok sprawdzianem szóstoklasisty. Będzie on inny od dotychczasowych, bo po raz pierwszy pisać będą go uczniowie uczący się już według nowej podstawy programowej.

Badanie sprawdzi m.in. jak uczniowie radzą sobie z dobieraniem odpowiedniego modelu matematycznego do rozwiązywanego problemu, a także z rozumowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu. Diagnoza będzie nawiązywała formą i rodzajem użytych zadań do sprawdzianu szóstoklasisty.

Wyniki badania DUMa pozwolą nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów, a tym samym lepiej zaplanować pracę w VI klasie. Każda szkoła otrzyma informacje o wynikach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach całej szkoły na tle innych placówek. Publicznie dostępny będzie jedynie raport omawiający wyniki badania na poziomie krajowym.

Ogólnopolskie wyniki obu badań zostaną zaprezentowane w raportach Instytutu Badań Edukacyjnych jesienią tego roku.

Więcej informacji o badaniu OBUT www.obut.edu.pl
Informacje nt. badania DUMa dostępne są pod adresem: http://www.duma.edu.pl

NASZE BADANIA