Badanie IBE pomoże przygotować uczniów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty

Po raz pierwszy szkoły będą mogły wziąć udział w badaniu umiejętności matematycznych uczniów klas V. Jego wyniki pozwolą im lepiej przygotować się do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, który w 2015 r. zostanie przeprowadzony według nowej formuły.

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych – bo tak nazywa się nowe badanie Instytutu Badań Edukacyjnych – odbędzie się 20 maja 2014 r. Udział może w nim wziąć każda szkoła. Wystarczy, że jej dyrektor do 30 kwietnia 2014 roku zarejestruje to na stronie internetowej projektu (www.duma.edu.pl). Może zgłosić wszystkie lub tylko wybrane klasy V ze swojej placówki.
Jak będzie wyglądało badanie DUMa? Naukowcy z IBE zapowiadają, że formą i rodzajem użytych zadań będzie nawiązywać do sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie będą rozwiązywali zestaw zadań w wersji standardowej, a sam test będzie trwał 45 minut.

Za rok sprawdzian po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej, według której dzieci będące dzisiaj w V klasie uczą się od 2009 r.
Dlatego badanie DUMa sprawdzi m.in.,, jak uczniowie radzą sobie z modelowaniem matematycznym, czyli umiejętnością przetworzenia tekstu zadania na działania arytmetyczne lub proste równania, a także z rozumowaniem i wnioskowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu.
Wyniki badania IBE pozwolą nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów, a tym samym lepiej zaplanować pracę w VI klasie. Każda szkoła otrzyma bowiem informacje o rezultatach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach uczniów całej szkoły na tle całej populacji biorącej udział w badaniu. Publicznie dostępny będzie jedynie raport omawiający wyniki całego badania na poziomie krajowym.

Tego samego dnia co DUMa, czyli 20 maja, odbędzie także Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Dostarczy ono informacji na temat poziomu wiadomości i wybranych umiejętności matematycznych uczniów kończących klasę trzecią, czyli po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym. Podobnie jak w przypadku badania DUMa, tak i tu wyniki badania będą źródłem użytecznych informacji oraz wskazówek do dalszej nauki i pracy dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Więcej informacji o badaniu OBUT na stronie www.obut.edu.pl.

Instytut Badań Edukacyjnych w podobny sposób wspierał przygotowania do egzaminu gimnazjalnego opartego wymaganiach nowej podstawy, organizując w 2011 r. Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów i uruchamiając na swojej stronie Bazę Narzędzi Dydaktycznych, z której korzystają uczniowie i nauczyciele. IBE planuje również działania wokół  nowej matury w 2015 r.

Pobierz informację (docx, pdf)

NASZE BADANIA