IBE ogłosi wstępne wyniki Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym

Najsłabsze dzieci robią największe postępy, sześciolatki w ciągu roku zrównują się z siedmiolatkami w I klasie - te informacje, a także dane dotyczące rozwoju dzieci 6 i 7 letnich oraz opiniach ich rodziców, IBE przedstawi na konferencji w czwartek (12 września). Zapraszamy!

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję poświęconą wynikom Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym.

MIEJSCE: Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8
TERMIN: 12 września 2013 r. (czwartek) o godzinie 10.00

Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym to pierwsze badanie, które pozwoliło sprawdzić umiejętności i postępy sześciolatków i siedmiolatków, które poszły do szkół i „zerówek”.
Badacze IBE sprawdzali umiejętności z zakresu pisania, czytania i matematyki przy użyciu Testu umiejętności na starcie szkolnym. Dzieci rozwiązywały test na tabletach. Badanie przeprowadzono dwukrotnie – na początku roku szkolnego i na jego końcu. Dzięki temu można było ocenić przyrost umiejętności.
W badaniu brały udział dzieci uczęszczające do „zerówek” w przedszkolach, „zerówek” w szkołach oraz do I klasy szkoły podstawowej i II klasy szkoły podstawowej. Zebrane zostały również opinie rodziców o wyposażeniu placówek, pracy nauczycieli i samopoczuciu ich dzieci.