O wyzwaniach na 2. Kongresie Polskiej Edukacji

Wspieranie innowacyjności, pobudzanie kreatywności uczniów – podczas otwarcia kongresu dyrektor IBE prof. Michał Federowicz wskazywał wyzwania stojące przed polską edukacją.


W sobotę 15 czerwca 2013 r. w Warszawie rozpoczął się 2. Kongres Polskiej Edukacji. Zgromadził ok. 1300 gości – nauczycieli, pracowników oświaty, wykładowców, urzędników i samorządowców. Organizowane co dwa lata największe spotkanie dotyczące edukacji w kraju, otworzyły przemówienia gości honorowych: minister edukacji Krystyny Szumilas, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.

Minister Krystyna Szumilas wskazywała na potrzeby zmian. – Na przykład w edukacji małych dzieci – mówiła. – Edukacja przedszkolna to priorytet. Dlatego Sejm w czwartek przegłosował dotacje dla gmin na ten cel - dodawała.
- Dziś już nie ma szkoły czy uniwersytetu, która daje wiedzę i umiejętności na całe życie – mówił z kolei minister Kosiniak-Kamysz. - Ona daje dobre przygotowanie i powinna dawać bazę do kształcenia ustawicznego, które nie ma końca. Jest to bardzo ważne dzisiaj w świecie ciągle zmieniających się technologii, nowych wyzwań. Zdobywanie nowych doświadczeń, ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest normalnych zjawiskiem na dzisiejszym rynku pracy. To jest wyzwanie, do którego obliguje nas współczesność i strategia Europa 2020.

O wadze uczenia się przez całe życie mówiła również wiceminister Lipińska-Nałęcz. Zaznaczała też problemy dotyczące nauczycieli jako grupy zawodowej.
Dyrektor IBE prof. Michał Federowicz w swojej prezentacji wskazywał najważniejsze wyzwania stojące przed polską edukacją. Wśród nich jedno z najważniejszych – wzmacnianie innowacyjności. Zaznaczał, że pod tym względem Polska musi nadrobić zaległości w stosunku do innych krajów.

Pierwszego dnia odbyło się sześć sesji tematycznych. Rozmawiano m.in. o tym, jak przygotować małe dzieci do uczestniczenia w formalnej edukacji szkolnej, jakie relacje są obecnie pomiędzy sferą kształcenia nauczycieli a zapotrzebowaniem rynku pracy, a także o zasadach naboru na studia w kontekście podnoszenia jakości studiów.

Na pozostałych sesjach analizowano związki między edukacją a rynkiem pracy, jak samorządy mogą wpływać na zmniejszanie nierówności edukacyjnych oraz o wykorzystywaniu mediów w edukacji i kształceniu świadomych ich odbiorców.

Strona 2. Kongresu Polskiej Edukacji

pobierz informację (docx, pdf)

NASZE BADANIA