Nauczyciele – menedżerowie czasu na etacie

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Michał Federowicz ogłosił wyniki "Badania czasu i warunków pracy nauczycieli


konferencja-prasowa-czas-i-warunki-pracy-nauczycieliWyniki badania zostały upublicznione na konferencji w siedzibie IBE. Dr hab. Michał Federowicz zwracał uwagę na najważniejsze aspekty badania i odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy.

Co wynika z badania?

Pięć czynności nauczyciel wykonuje codziennie i te zajmują mu w typowym tygodniu 34 godz. 35 min. Nie dotyczy to okresów nietypowych w ciągu roku szkolnego. Wszystkie czynności zsumowane w badaniu DAR dają łącznie wynik 46 godz. 40 minut tygodniowo. Liczba lekcji nie wydłuża czasu przeznaczonego na czynności pozalekcyjne. 17% nauczycieli uważa, że pensum jest za niskie, wobec 5%, który uważa je za zbyt wysokie.

[informacja prasowa o wynikach badania czasu i warunków pracy nauczycieli - 0,5 MB]

Pełen raport z "Badania czasu i warunków pracy nauczycieli"

NASZE BADANIA