Badanie PISA 2022 na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 26 stycznia 2024 r. zajęła się wynikami badania PISA 2022 – Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, jednego z najważniejszych badań edukacyjnych, od lat realizowanego w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych. W trakcie posiedzenia analizowano wpływ zmian w systemie edukacji w ostatnich latach na wyniki polskich uczniów.

W obradach komisji wzięła udział minister Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu MEN, dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora IBE, Michał Sitek, kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych w IBE oraz Krzysztof Bulkowski, kierownik Programu PISA w Polsce. Obecni byli również posłowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

26 stycznia 2024 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem minister Katarzyny Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Posiedzenie komisji dotyczyło wyników badania Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2022 oraz analizy wpływu zmian w systemie edukacji w ostatnich latach na wyniki polskich uczniów.

W posiedzeniu wzięli udział: dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora IBE, Michał Sitek, kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych w IBE, Krzysztof Bulkowski, kierownik Programu PISA w Polsce, a także posłowie i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych.

Dyrektor IBE zwrócił uwagę, że badanie OECD PISA 2022 jest pierwszym globalnym obrazem umiejętności uczniów po pandemii. Podkreślił ogromne znaczenie badań PISA, które pokazały między innymi zasadność wprowadzenia gimnazjów w Polsce. Wyniki badania PISA w latach 2000-2003 świadczyły o tym, że Polska była jedynym krajem z tak dużym wzrostem wszystkich badanych umiejętności: matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz umiejętności w naukach przyrodniczych. Dyrektor IBE zaznaczył, że sukces ten polscy uczniowie zawdzięczają gimnazjom, dzięki którym dostali szansę, aby o rok dłużej uczyć się przedmiotów ogólnych, które są niezwykle ważne w XXI wieku.

„Badania PISA są tak konstruowane, aby porównywać zmiany w czasie, a celem badań jest monitorowanie systemów edukacji i zmian już od 20 lat. Dla Polski badanie PISA jest ważne, gdyż stanowi jedyny obiektywny pomiar umiejętności polskich uczniów w tak długim okresie czasu” – mówił na posiedzeniu komisji sejmowej dyrektor Maciej Jakubowski.

Wyniki badania OECD PISA 2022 na posiedzeniu komisji sejmowej przedstawił Krzysztof Bulkowski, kierownik programu PISA w Polsce. Omówił on wyniki osiągnięte przez polskich piętnastolatków z zakresu trzech głównych dziedzin na tle międzynarodowym. Przedstawił również zmiany wyników na przestrzeni ponad dwudziestu lat oraz ich zróżnicowanie - ze szczególnym uwzględnieniem grupy uczniów charakteryzujących się najniższymi umiejętnościami. 

Raport z podstawowymi wynikami badania OECD PISA 2022.

Pod koniec marca 2024 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych zostanie opublikowany rozszerzony raport zawierający szczegółowe omówienie wyników badań PISA 2022.

Zapraszamy też do obejrzenia posiedzenia komisji sejmowej z 26 stycznia 2024 r.: 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=B31264883ECBABACC1258AA9003981A0&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA