Konferencja w sprawie Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE

W Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, we wtorek 6 lutego 2024 r. odbyła się konferencja z udziałem dyrektora IBE Macieja Jakubowskiego, sekretarz stanu w MEN Katarzyny Lubnauer oraz podsekretarz stanu w MNiSW Marii Mrówczyńskiej. Konferencja związana była z audytem finansowym w pionie cyfryzacji IBE.

Podczas spotkania wiceminister Maria Mrówczyńska przedstawiła wyniki raportu dotyczącego programów realizowanych przez pion cyfryzacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Badania zostały wykonane dla MNiSW przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Z raportu wynika, że w latach 2022–2023 w Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE było realizowanych ok. 11 projektów, które nie zostały należycie zrealizowane. Wiceminister Maria Mrówczyńska zwróciła również uwagę na nieprawidłowości w zakresie praw autorskich.

Z kolei wiceminister Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że na realizację projektów w pionie cyfryzacji wydano ponad 40 mln zł. Wiceminister przekazała, że jedną z pierwszych decyzji MNiSW było wstrzymanie kolejnych 47 mln zł dla pionu cyfryzacji. Wiceminister wskazała na szereg nieprawidłowości, takich jak: wysokie koszty wynajmu siedziby Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE w biurowcu w centrum Warszawy, które wynoszą 100 tys. miesięcznie, oraz brak możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej do października 2024 r. Wiceminister zwróciła również uwagę na  pracownię do Minecrafta, z której uczniowie skorzystali tylko 5 razy, a także na zatrudnianie w pionie cyfryzacji pracowników w ramach body leasingu z ustaloną wysoką stawką godzinową. Ponadto wiceminister stwierdziła: „(…) zwróciliśmy się do NIK, by zbadał kwestie gospodarki finansowej w IBE do końca 2023 roku”.

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Maciej Jakubowski poinformował, że po objęciu stanowiska dyrektora IBE i zapoznaniu się z licznymi nieprawidłowościami, natychmiast wdrożono audyt we współpracy z ministerstwami oraz jednostkami, które odpowiadają za cyfryzację, czyli OPI i CIE (Centrum Informatyczne Edukacji). Zwrócił również uwagę na liczne nieprawidłowości w pionie cyfryzacji również na poziomie samych produktów, które miały funkcjonować w 2023 roku, a nadal pozostają w fazie wstępnej. Dyrektor podkreślił, że

IBE jest jednostką, która ma prowadzić badania edukacji. Mamy rozwijać cyfryzację, ale w wątku badawczym i analitycznym. Deklaruję Państwu, że właśnie takie prace będziemy prowadzić.

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Maciej Jakubowski

Maciej Jakubowski poinformował również o trudnej sytuacji finansowej, w której pozostawiła Instytut Badań Edukacyjnych poprzednia władza.

Wydatkowanie pieniędzy w sposób niekontrolowany, bez ściśle określonych efektów i rozliczeń, wprowadziło instytut w problemy finansowe i obecnie tę trudną sytuację jako nowy zarząd IBE staramy się rozwiązać.

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Maciej Jakubowski

NASZE BADANIA