IBE partnerem merytorycznym konferencji „Praca 4.0”

Konferencja „Praca 4.0” poświęcona jest trendom, zjawiskom i rozwiązaniom, które wkrótce zdominują polski i europejski rynek pracy. Organizatorzy konferencji podkreślają wpływ cyfrowej i zielonej transformacji na modele pracy, jak i ewolucję pojęcia work-life balance.

Partnerzy merytoryczni konferencji, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Zintegrowany System Kwalifikacji brali udział w tym ważnym wydarzeniu. Konferencja została zorganizowana przez Konfederację Lewiatan w dniach 29-31 stycznia 2024.

Prezentowane zagadnienia obejmowały:

  • dyskusję o różnicach pomiędzy telepracą a pracą zdalną. Wskazano, że większość firm decyduje się obecnie na pracę zdalną częściową jako złoty środek i najlepsze rozwiązanie. 
  • zwrócenie uwagi na konieczność zmiany prawa pracy, dostosowaniu go do nowej rzeczywistości.
  • migrantów ekonomicznych na polskim rynku pracy oraz tego jak odnajdują się na nim migranci wojenni. Podkreślono m.in. że potrzebny jest system długofalowego wsparcia i asymilacji migrantów w środowiskach pracy. Konieczna jest praca nad polityką migracyjną z uwzględnieniem integracji w polskim społeczeństwie.
  • nowoczesne technologie w miejscu pracy. Zastanawiano się, w jaki sposób wpływają one na organizację pracy oraz zadania działów HR oraz poruszono kwestię roli AI w obecnym środowisku pracy.
  • budowanie kultury otwartości w organizacji w odniesieniu do kwestii wielopokoleniowości.

Kolejnym z tematów, o którym dyskutowano była strategia umiejętności na polskim rynku pracy. Podczas tego panelu wypowiadał się Maciej Tauber, lider projektu Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6).

Lider ZSK 6 w swoich wypowiedziach podkreślał rolę edukacji nieformalnej wskazując, że właśnie tam znajduje się przestrzeń na rozwój. Badania pokazują, że zaangażowanie w edukację formalną jest na poziomie 2,5%, a w edukację pozaformalną 25%. „Apeluję o tworzenie przyjaznych doświadczeń edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i pasji zatrudnionych osób.” Przykładem na rozwój indywidualny i naukę współpracy może być według Macieja Taubera np. gra w trzecioligowej drużynie hokeja, w której skład wchodzą gracze w różnym wieku. Cenna jest więc praca lub nauka w grupie zróżnicowanej wiekowo, ponieważ uczymy się wtedy od siebie współdziałania ponadpokoleniowego.

Na pytanie o rolę edukacji formalnej podkreślił, że szkoła przede wszystkim powinna kłaść nacisk na rozwój kompetencji kluczowych na różnych poziomach. "Od czasów, kiedy człowiek wyszedł z jaskini, aby przetrwać, musiał rozwijać kompetencje analityczne i komunikacyjne". Argumentował, że w kontekście wyzwań nowoczesnej technologii nadal podstawą jest komunikacja, czego przykładem są prompty dla sztucznej inteligencji. Zwracał także uwagę na istotność rozwijania i wspierania tzw. 4k - kompetencji miękkich, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

NASZE BADANIA