Krzysztof Szczucki nowym Ministrem Edukacji i Nauki

Minister Krzysztof Szczucki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i posłem na Sejm RP X kadencji. W latach 2020-2023 pełnił funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. W 2020 r. był dyrektor Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W latach 2015-2016 był głównym specjalistą w zespole prawa karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, następnie do 2020 r. głównym specjalistą w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

W latach 2012-2013 pracował jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Następnie przez rok przebywał jako visiting scholar w Maurer Law School na Uniwersytecie Indiany.

W latach 2009-2011 był ekspertem ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorem licznych publikacji, organizatorem konferencji i seminariów naukowych.

NASZE BADANIA