Dr Jakub Koper weźmie udział w Zachodniopomorskim Kongresie Oświatowym

W dn. 23-24 listopada br. w Kołobrzegu odbędzie się już VII Zachodniopomorski Kongres Oświatowy poświęcony sztucznej inteligencji w edukacji. Podczas wydarzenia wykład poprowadzi dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowych i Rozwoju.

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) to jeden z najważniejszych trendów kształtujących współczesną rzeczywistość, także tę szkolną. W jaki sposób AI zrewolucjonizuje edukację i zmodernizuje metody nauczania? Jakie nowe możliwości i wyzwania niesie dla nauczycieli wykorzystywanie tej technologii? Jakie są obecne i prognozowane zastosowania sztucznej inteligencji w procesie nauczania?

Na te i wiele innych pytań dotyczących AI odpowiedzą eksperci podczas VII Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego, który odbędzie się 23 i 24 listopada br. w Kołobrzegu.

Tematem przewodnim kongresu będzie wpływ sztucznej inteligencji na rozwój edukacji, ale program wydarzenia przewiduje także omawianie innych ważnych i aktualnych aspektów funkcjonowania oświaty jak m.in. wyzwania edukacyjne związane z rozwojem potencjału sektora morskiej energetyki wiatrowej czy zachowanie równowagi między wymaganiami edukacyjnymi a wspomagającymi ucznia. Prelekcjom towarzyszyć będą również dyskusje panelowe prowadzone przez przedstawicieli placówek oświatowych, władz centralnych i samorządowych odpowiedzialnych za rozwój edukacji oraz ekspertów technologicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kongres.spnt.pl. Instytut Badań Edukacyjnych objął wydarzenie swoim patronatem.