Mikropoświadczenia. Wytyczne w zakresie stosowania w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wytycznych w zakresie stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. 

Mikropoświadczenia oznaczają opis efektów uczenia się, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się. Efekty te zostały ocenione na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy.

Mikropoświadczenia najczęściej dotyczą edukacji formalnej, czyli są wydawane głównie przez uczelnie. Rodzajem mikropoświadczeń, obecnie częściej wydawanych w ramach kształcenia pozaformalnego, są odznaki cyfrowe w standardzie Open Badges.

System Odznaka+ w Instytucie Badań Edukacyjnych

Właściciel odznak może przechowywać je w specjalnych serwisach hostingowych lub w serwisach wystawców. Serwisy tego typu mają oprogramowanie umożliwiające odbiorcom interpretację, odczytywanie, a także weryfikację autentyczności danych zakodowanych w odznakach standardu Open Badges. Przykładem serwisu stworzonego na potrzeby wydawania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania cyfrowych poświadczeń w formie standardu Open Badges jest polska aplikacja Odznaka+ przygotowana przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dlatego zachęcamy do do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych na temat Odznaki+. Przedstawiamy również zestawy dobrych praktyk z Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej

Pobierz publikację