Dr Michał Sitek wybrany do Komitetu Stałego IEA

IEA wybrało Isabelle Erauw oraz dr. Michała Sitka do Komitetu Stałego. Decyzję podjęto podczas 64. Zgromadzenia Ogólnego IEA, które odbyło się w Paryżu we Francji. 

Dr Michał Sitek jest kierownikiem Zespołu Badań Międzynarodowych oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej IBE (IBE). 

Komitet Stały (Standing Committee) jest głównym organem zarządczym IEA. Składa się z Przewodniczącego IEA oraz sześciu przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego, wybieranych przez Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. 
 
IEA to międzynarodowa organizacja non-profit do której należą krajowe instytucje badawcze, agencje rządowe, naukowcy i analitytycy zajmujący się badaniam edukacyjnymi. W Stowarzyszeniu zrzeszone są organizacje z 60 krajów, a w badaniach IEA uczestniczy ponad 100 systemów edukacyjnych.
 
Polskę reprezentuje w IEA Instytut Badań Edukacyjnych. IBE realizuje też w naszym kraju badania organizowane przez tą organizację, takie jak badanie PIRLS, TIMSS i ICCS.
NASZE BADANIA