Ponad 9 tys. szkół weźmie udział w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów

21 maja 2013 r. odbędzie się trzecie dobrowolne Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów – OBUT 2013. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 9 000 szkół podstawowych (ponad 70 proc. wszystkich placówek tego typu w kraju), zatem do badania przystąpi prawie 280 000 uczniów kończących naukę w klasie trzeciej.


Tak liczny udział szkół w badaniu świadczy o tym, że dyrektorzy i nauczyciele doceniają korzyści, jakie ono przynosi. Przypomnijmy, że po badaniu szkoły otrzymają raporty z wynikami klas i szkół wraz z rekomendacjami, jak skutecznie rozwijać badane umiejętności uczniów. Informacje na ten temat będą udostępniane w końcu czerwca.
Opublikowany zostanie też raport ogólnopolski z wynikami całej badanej populacji oraz wskazaniami, jak interpretować i wykorzystywać wyniki do ewaluacji działań szkoły i doskonalenia jej pracy dydaktycznej (zarówno w klasach I-III jak i klasach IV-VI).

- OBUT jest głównie informacją dla szkoły, co potrafią uczniowie, a przede wszystkim jakie są ich mocne strony – mówi Anna Pregler, lider Pracowni Badań Umiejętności Trzecioklasistów IBE. W trakcie tego badania uczniowie rozwiązują także zadania nietypowe, które pokazują jak uczniowie potrafią zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w nowej sytuacji. Dzięki temu nauczyciel dostaje dodatkową informację o uczniach, która wzbogaca to, co wie o nich po trzech latach pracy z klasą. Informacje te mogą być też bardzo przydatne dla nauczycieli klas czwartych, którzy będą pracować z tymi dziećmi na kolejnym etapie edukacji.

więcej o badaniu OBUT

Pobierz tekst (docx, pdf)