Co wpływa na decyzje Polaków o edukacji?

Naukowcy chcą się dowiedzieć, jak zapadają decyzje edukacyjne w polskich rodzinach. Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął jedno z największych badań gospodarstw domowych w Polsce


Tak wielkiego badania, poza badaniami Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce nie było od dawna. Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął badanie „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych”. Do udziału w nim zostanie zaproszonych blisko 90 tys. osób z gospodarstw domowych. Naukowcy chcą sprawdzić, co wpływa na decyzje edukacyjne podejmowane w polskich rodzinach.

Dlaczego to takie ważne? Ciągle potrzebujemy zmiany podejścia Polaków do uczenia się i kształtowania swoich kompetencji. Nieznaczny procent dorosłych w naszym kraju dokształca się po zakończeniu edukacji w szkołach i na studiach. Wciąż wiele osób wybiera studia, których ukończenie nie ułatwia im zdobycia pracy.
Kolejne rządy, ale też samorządy i instytucje oświatowe próbują m.in. dopasowywać ofertę kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy. Prowadzone są różne działania mające na celu zachęcenie osób do wyboru określonych ścieżek uczenia się. Na przykład, przez specjalne akcje namawia się młodzież do studiowania kierunków technicznych.
Tymczasem wciąż niewiele wiadomo o jednym z najważniejszych obszarów wpływających na ludzkie decyzje – rodzinie. Tę lukę informacyjną zapełnią właśnie wyniki badania UDE.
- W obecnych badaniach najczęściej przyglądamy się samym uczniom, rzadko badamy rodziny. A to właśnie w rodzinach są podejmowane decyzje, które mają wpływ na wykształcenie jej członków – wskazuje dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider Zespołu Edukacji i Rynku Pracy IBE. – Dzieci uczą się od rodziców i dziadków. Ze wstępnych badań jakościowych wynika np., że wiele zależy od tego, czy rodzice zachęcają dzieci do nauki. Czasem też młodzi ludzie wbrew rodzicom sami inwestują we własny rozwój i często wspierają ich w tym nauczyciele.

Badanie UDE pozwoli określić, jak sytuacja rodzinna wpływa na edukację Polaków: dlaczego wybierają określone szkoły, czemu część kończy edukację na gimnazjum czy szkołach ponadgimnazjalnych, a inni studiują. Jakie znaczenie ma dla edukacji zawarcie małżeństwa, rozwód czy narodziny dziecka. Kiedy i dlaczego ludzie przerywają naukę i co sprawia, że dokształca się tak niewielu dorosłych Polaków.
Ważnym elementem, który będzie badany, są losy zawodowe Polaków. Często uczymy się bowiem pod kątem tego, czego potrzebujemy w pracy.
W pierwszej rundzie badania UDE szczegółowo zbierane będą dane o historii edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i migracyjnej członków rodzin. Wiedza o tym, jak kształtowały się losy Polaków w tych czterech obszarach, pozwoli rekomendować działania, które ułatwią Polakom realizowanie swoich aspiracji dotyczących rozwoju osobistego
W kolejnych latach, naukowcy będą przyglądać się jak przeszłe wydarzenia, ale także bieżące doświadczenia, wpływają na podejmowane decyzje.
- Zamierzamy też przyjrzeć się wybranym powiatom – dodaje dr Chłoń-Domińczak. – Sieć edukacyjna jest często siecią lokalną. To, gdzie uczą się dzieci czy szkolą pracownicy, w jakimś stopniu zależy od tego, co oferuje lokalny rynek edukacyjny.

Wyniki badania UDE zapełnią olbrzymią lukę informacyjną dotyczącą zachowań Polaków – będzie je też można monitorować w przyszłości dzięki wypracowanym metodom i wskaźnikom. Efekt? Polacy będą mieli szansę na lepszą edukację. Władze centralne, samorządy oraz instytucje zajmujące się edukacją i oświatą będą mogły dokładniej i adekwatniej planować działania. Wyniki badania będą dostępne w 2015 r. Badanie jest współfinansowane ze środków europejskich, a w jego przygotowanie zaangażowani są eksperci z IBE oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Ważne liczby i terminy:
90 000 –osób urodzone między latami 1948 – 1997 - osoby urodzone w tych latach zostaną zaproszone do udziału w badaniu UDE
maj 2013 – początek pierwszej rundy badania
wrzesień 2014 – początek drugiej rundy badania

Więcej o badaniu: www.ude.edu.pl

Pobierz informację (docx, pdf)

NASZE BADANIA