III Kongres Edukacji Klasycznej

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska.

Podczas trzeciej edycji wydarzenia prelegenci poruszą są takie tematy, jak: "Christianitas a edukacja współczesna", "Klasyczne rozumienie człowieka a edukacja", "Naturalne kręgi wychowania człowieka". Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja "Edukacja klasyczna – szanse, potrzeby, możliwości realizacji" z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Na Kongres zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz edukatorzy i konsultanci. 

Szczegółowy program III Kongresu Edukacji Klasycznej dostępny jestb tutaj. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zwiedzanie wystawy "Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu".

Zachęcamy do zapoznania się relacją filmową z II Kongresu Edukacji Klasycznej.