Kompendium inspirujących praktyk w zakresie transformacji ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Zapraszamy do zapoznania się z "Kompendium inspirujących praktyk w zakresie transformacji ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym", które zawiera 57 "ekologicznych" działań z 20 krajów UE, w tym z Polski.

Publikacja dostępna jest w języku angielskim na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE. Kompendium stanowi dorobek unijnej Grupy Roboczej ds. kształcenia zawodowego i zielonej transformacji, której członkiem z ramienia Polski jest przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Publikacja zawiera 57 przykładów inspirujących praktyk z 20 krajów UE, w tym z Polski, ukazujących aspekty ekologiczne na różnych poziomach systemu kształcenia i szkolenia zawodowego: od krajowych strategii i planów działań, po lokalne przykłady rozwiązań w  zakresie dydaktyki i metodologii kształcenia.

Polskie przykłady dotyczą ekologicznych aspektów w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz ekologicznych komponentów w szkoleniach, które będą realizowane w powstających Branżowych Centrach Umiejętności.

Do kogo jest adresowane Kompendium?

Kompendium jest skierowane zarówno do osób bezpośrednio zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe, jak i osób spoza tego obszaru, które chciałyby lepiej zrozumieć, w jaki sposób kształcenie i szkolenie zawodowe może się przyczynić do transformacji ekologicznej.

Adresatami publikacji są zatem:

  • przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym;
  • dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
  • szkolna kadra nauczycielska i instruktorska;
  • partnerzy społeczni i organizacje branżowe;
  • trenerzy i szkoleniowcy wewnątrzzakładowi
  • indywidualne firmy;
  • Publiczne Służby Zatrudnienia;
  • inne podmioty zaangażowane w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie osób dorosłych.

Więcej informacji na temat kompedium znajduje się na stronie infozawodowe.mein.gov.pl.

NASZE BADANIA