ICCS 2022. Wyniki najnowszej edycji badania poznamy w listopadzie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych zapowiedziało, że wyniki najnowszej edycji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 zostaną upublicznione 28 listopada 2023 roku.

W badaniu ICCS 2022 wzięli udział uczniowie z 23 krajów w tym Polski. Jest to pierwsza edycja badania prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych i zarazem pierwsza edycja badania, w której biorą udział polscy uczniowie od 2009 roku.

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej. Głównym celem badania jest określenie, na ile młodzi ludzie są przygotowani do udziału w życiu społecznym i pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie.

Wyniki badania pokażą, jak kształtuje się wiedza i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej a także postawy i zachowania obywatelskie polskich uczniów na tle rówieśników z innych krajów - wyjaśnia Olga Wasilewska, krajowy koordynator badania – W tej edycji badania szczególny nacisk położony został m.in. na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Badanie prowadzone jest na reprezentatywnej próbie uczniów w ósmym roku edukacji szkolnej, a więc pozwala wnioskować na temat kompetencji wszystkich ósmoklasistów w krajach biorących udział w projekcie. Do pomiaru wykorzystywany jest test opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów, a także ankiety. W badaniu uczestniczą również nauczyciele uczący w klasach ósmych i dyrektorzy szkół.

Głównym organizatorem badania ICCS jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Jest to niezależna międzynarodowa organizacja zrzeszającą instytucje badawcze i agencje rządowe, od kilkudziesięciu lat prowadząca szereg badań porównawczych dotyczących kompetencji uczniów. W skład międzynarodowego konsorcjum badawczego wchodzi także Australijska Rada Badań Edukacyjnych (ACER), Laboratorium Pedagogiki Eksperymentalnej Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie i rzymski Uniwersytet LUMSA.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej projektu.

NASZE BADANIA