Badanie projektu "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej"

Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec-czerwiec 2023 roku. Celem badania było poznanie opinii dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tożsamości narodowej i sposobów jej kształtowania w szkole publicznej. 

Badaniami objęte zostały następujące grupy respondentów:

  • dyrektorzy,
  • nauczyciele,
  • uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z założeniami projektowymi, zebrany materiał zostanie poddany  analizie, która pozwoli na opracowanie raportów cząstkowych z badań w każdej grupie respondentów i publikacji naukowej. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Dziękujemy za udział w badaniu aktualizacja

NASZE BADANIA