Podsumowanie posiedzenia Rady Naukowej IBE

30 maja br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz galerią zdjęć ze spotkania.

W posiedzeniu Rady Naukowej IBE uczestniczyli:

- dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, Przewodniczący Rady Naukowej IBE,
- prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych,
- dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowych i Rozwoju,
- dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych,
- Ireneusz Baranowski, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
oraz Prezydium RN i pozostali członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.

Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej oraz online. Rada Naukowa wyraziła opinię w sprawie sprawozdania finansowego IBE za 2022 rok oraz zatwierdziła protokół z VII posiedzenia RN IBE.

Podczas obrad uchwalono zmianę statutu IBE, wyrażono opinię ws. zatrudnienia Kierownika i pracowników Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji oraz zaprezentowano wyniki Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu PIRLS 2021.