Trzecioklasiści po raz trzeci pokażą, co potrafią

W maju uczniowie klas trzecich szkół podstawowych uczestniczyć będą w dobrowolnym Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów

Prowadzone przez IBE badanie OBUT, które w tym roku odbędzie się 21 maja, pozwala szkołom sprawdzić, jaki poziom wybranych umiejętności osiągnęli trzecioklasiści.
Uczniowie, którzy biorą w nim udział, rozwiązują zadania z języka polskiego i matematyki. Są one zróżnicowane pod względem trudności, dzięki czemu każde dziecko może rozwiązać zadania dopasowane do swojego poziomu. Trzecioklasiści mają szansę zaprezentować umiejętności, które zdobyli nie tylko podczas codziennej nauki w szkole, ale także poza nią.
Po trzech latach nauki nauczyciele dobrze znają swoich wychowanków i wiedzą, jak radzą sobie oni z typowymi zadaniami. W OBUT dzieci mają szanse rozwiązać również zadania nietypowe. Dzięki temu można dowiedzieć się więcej o ich umiejętnościach, w szczególności o tym, jak potrafią wykorzystać swoją wiedzę w nowych sytuacjach.
Szkoły, które przystępują do badania OBUT dobrowolnie, mogą dzięki niemu lepiej planować działania dydaktyczne. Bezpośrednio po badaniu otrzymują bowiem raporty klasowe z wynikami uczniów, a później - raporty klasowe z rekomendacjami, a także raport szkolny z wynikami na tle szkół o podobnej lokalizacji oraz z danego województwa. Te dokumenty, na postawie których nauczyciele i dyrektorzy mogą wyciągać wnioski do ewentualnych zmian w pracy, zostają do wyłącznej dyspozycji każdej z placówek.
Wyniki ogólnopolskie badania OBUT prezentowane są dla wszystkich zainteresowanych w formie corocznych raportów na stronie www.obut.edu.pl

Pobierz informację (docx, pdf)

NASZE BADANIA