"Kleszcz czyha w trawie – co trzeba wiedzieć o kleszczach występujących w Polsce!"

Zapraszamy na kolejny webinar organizowany przez zespół redakcyjny czasopisma naukowego "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa".

Webinar "Kleszcz czyha w trawie – co trzeba wiedzieć o kleszczach występujących w Polsce!" odbędzie się 15 czerwca o godz.18.00. W trakcie spotkania omówione zostaną choroby odkleszczowe występujące w Polsce. Prowadząca scharakteryzuje gatunki atakujące człowieka, zwierzęta domowe i dzikie, a szczególną uwagę zwróci na kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus).

Webinar poprowadzi dr hab. prof. UP Magdalena Nowak-Chmura - parazytolog, akarolog, pracownik Katedry Zoologii Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się o odkryciu nowego gatunku - obrzeżka polskiego (Argas polonicus) na Wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Każdy dowie się, jakie zachowania stwarzają ryzyko kontaktu z tymi pasożytami oraz jakie są zasady profilaktyki i ochrony przed atakami kleszczy zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w środowisku naturalnym.

 

 

NASZE BADANIA