Encyklopedia PIRLS 2021 z rozdziałem poświęconym Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z Encyklopedią PIRLS, czyli dokumentem, który jest zbiorem charakterystyk poszczególnych systemów edukacyjnych, podstaw programowych i programów nauczania czytania krajów biorących udział w badaniu. Został opracowanych przez Krajowych Koordynatorów Badania PIRLS 2021.

Badanie PIRLS 2021 odbyło się w czasie pandemii COVID-19, która miała ogromny wpływ na realizację badania we wszystkich krajach biorących w nim udział. Wybuch pandemii w 2020 roku zbiegł się z rozpoczęciem badania pilotażowego, które w wielu krajach w ogóle się nie odbyło. W Polsce badanie pilotażowe zostało zrealizowane częściowo. 

Badanie główne PIRLS 2021 przeprowadzono wiosną 2021 roku, tuż po ponownym otwarciu szkół. Uczniowie biorący udział w badaniu głównym przez ponad rok uczyli się w formie zdalnej i funkcjonowali na co dzień w odmiennych warunkach, co z pewnością wpłynęło na wyniki badania, zarówno w części kognitywnej, jak i kontekstowej. 

Encyklopedia PIRLS 2021 z rozdziałem poświęconym Polsce

Wpływowi pandemii COVID-19 na realizację badania poświęcono wiele miejsca w Encyklopedii PIRLS 2021. Informacje znajdujące się w encyklopedii pozwalają na interpretację wyników badania w szerokim kontekście. 

Encyklopedia PIRLS 2021 jest dostępna tutaj. Szczególnie polecamy rozdział poświęcony Polsce, który opracowała Krajowa Koordynatorka Badania w Polsce, Joanna Kaźmierczak. Znajduje się on pod tym adresem

 

NASZE BADANIA