IBE organizatorem konferencji "Poza Schematem"

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję naukową "Poza schematem - nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości". 

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 oraz online. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz zapisu na konferencję - link do rejestracji dostępny jest tutaj.

Konferencję otworzą:

Większość dorosłych Polaków zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności poprzez działania realizowane poza instytucjami edukacyjnymi - często w swobodny, nieustrukturyzowany sposób. Ten rodzaj uczenia się - uczenie się nieformalne - jest zjawiskiem fascynującym, dającym uczącemu dużą swobodę, ale jednocześnie trudnym do uchwycenia w prowadzonych badaniach. Choć więc odsetek uczących się w ten sposób dorosłych jest, według różnych badań, wyższy niż uczestników edukacji pozaformalnej i formalnej, nieformalne uczenie się jest rzadziej niż inne formy podejmowane w badaniach i analizach naukowych.

Konferencja będzie stanowić przestrzeń wymiany myśli i dyskusji dotyczącej różnych aspektów uczenia się nieformalnego dorosłych. Wezmą w niej udział prelegenci reprezentujący zarówno IBE, jak i inne instytucje akademickie. Będzie to spotkanie różnych dyscyplin naukowych, paradygmatów i podejść do badania uczenia się się nieformalnego. Wystąpienia przedstawione podczas konferencji koncentrować się będą na trzech głównych obszarach tematycznych:

  • Teoretyczne i metodologiczne wyzwania związane z badaniem zjawiska nieformalnego uczenia się.
  • Czynniki sprzyjające i ograniczające uczenie nieformalne. 
  • Konteksty/okoliczności podejmowania uczenia się nieformalnego oraz korzyści jakie ono daje osobom dorosłym.   

Rolę keynote speakera w trakcie wydarzenia pełnić będzie prof. dr Maurice de Greef, kierownik Katedry UNESCO ds. edukacji dorosłych na Uniwersytecie Vrije w Brukseli. Wygłosi wykład w języku angielskim zatytułowany "The impact of learning: A lever for social inclusion and labour market position"

stopka

 fot. Niels Cornelis Meijer 

Prof. Dr Maurice De Greef jest przewodniczącym katedry UNESCO ds. edukacji dorosłych na Vrije Universiteit w Brukseli, partnerem w projekcie TRANSVAL-EU. Opublikował swoją pracę doktorską na temat korzyści z edukacji dorosłych. We współpracy z Uniwersytetem w Maastricht zrealizował ponad 110 projektów badawczych dotyczących czynników wpływających na sukces w edukacji dorosłych w ponad 150 społecznościach. Zarządzał lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi projektami w obszarach innowacyjnych środowisk uczenia się (ILE), kształtowania polityki publicznej w obszarze edukacji dorosłych oraz wypracowania sposobów podejścia do uczących się i wytyczania nowych kierunków rozwoju w lokalnych społecznościach.

W ramach działalności zawodowej Maurice skupia się na prowadzeniu badań i inicjowaniu projektów, których celem jest integracja szczególnie wrażliwych grup społecznych (migrantów, osób starszych, osób o niższym poziomie wykształcenia lub niższych umiejętnościach czytania i pisania), zwłaszcza poprzez naukę. Uważa, że każdy zasługuje na drugą szansę, realizując swój własny proces uczenia się.

 

NASZE BADANIA