Konferencja "Retoryka i debata w edukacji"

18 kwietnia br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyła się konferencja "Retoryka i debata w edukacji". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dyrekcję Instytutu Badań Edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem spotkania. 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE. Celem spotkania było wskazanie roli oraz znaczenia retoryki i debaty w edukacji. Podczas konferencji omówiono aktualną sytuację dotyczącą obecności retoryki i debaty w edukacji szkolnej. Intencją organizatorów była również integracja środowisk promujących edukację retoryczną i debaty w procesach edukacyjnych. 

Podczas konferencji "Retoryka i debata w edukacji" z wykładami wystąpili:

  • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) - Debata, czyli retoryka dla demokracji 
  • dr hab. Paweł Gondek - Obecność retoryki i debaty w edukacji szkolnej
  • Krzysztof Buła (Krakowskie Stowarzyszenie Mówców) - Zwiększanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz zmiana postaw za pomocą debaty oksfordzkiej
  • Jan Piosik (Fundacja Projekty Edukacyjne) - Wykorzystanie debaty oksfordzkiej w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych dzieci i młodzieży – możliwość wprowadzenia rozwiązań systemowych
  • Jakub Podgajnik (Akademia Retoryki) - Praktyczne zastosowanie umiejętności retorycznych, w tym debatanckich, z perspektywy młodzieży i dorosłych
  • Beata Maleska-Pająk, Izabela Wyppich (Fundacja Projekty Edukacyjne) - Debata oksfordzka w szkole – metoda nie tylko dla wybranych

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny "Retoryka i debata w edukacji – potrzeby i kierunki rozwoju", w którym uczestniczyli: Karolina Kolbuszewska (Muzeum – Dom Rodziny Pileckich; Fundacja Projekty Edukacyjne), Igor Zalewski (Akademia Retoryki), Jacek Banaś (Ministerstwo Edukacji i Nauki) oraz dr hab. Paweł Gondek (Instytut Badań Edukacyjnych).

Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

 

NASZE BADANIA