Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem sieci Eurydice "Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023 Edition (Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie 2023)", który zawiera dane z międzynarodowych badań PISA oraz Talis.

Wspieranie różnorodności językowej oraz promowanie nauki języków jest stałą linią polityki Unii Europejskiej. Dlatego celem kolejnego raportu sieci Eurydice Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023 Edition (Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie 2023) było prześledzenie zmian w polityce w zakresie nauczania i uczenia się języków (obcych) w szkołach w Europie.

Raport zawiera 51 wskaźników obejmujących szeroki zakres tematów istotnych dla polityki językowej na poziomie UE i krajowym. Dane jakościowe sieci Eurydice są uzupełnione danymi statystycznymi z Eurostatu oraz danymi z dwóch międzynarodowych badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): programu międzynarodowej oceny uczniów (PISA) z 2018 r. oraz międzynarodowego badania dotyczącego nauczania i uczenia się (TALIS) z 2018 r. Oba badania prowadzone są obecnie przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Publikacja dostępna jest do pobrania w języku angielskim 

Dostępny jest również raport poświęcony wybranym aspektom zawodu nauczyciela Teachers in Europe (Nauczyciele w Europie), który pokazuje w jaki sposób krajowe polityki i regulacje prawne mogą wspierać nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych i prezentuje dane w takich obszarach jak kształcenie nauczycieli, warunki pracy, przebieg kariery zawodowej, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, udział w służbowych wyjazdach zagranicznych oraz ogólne samopoczucie dotyczące sytuacji zawodowej, w tym poziom stresu. Raport łączy dane zebrane przez Eurydice podczas analizy regulacji prawnych z wynikami międzynarodowych badań OECD (TALIS).

Raport do pobrania w języku polskim

NASZE BADANIA