Nowa publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z monografią "Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie". Autorkami publikacji są dr Helena Anna Jędrzejczak i dr Małgorzata Osowska.

Monografia "Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie" poświęcona jest wspieraniu uczenia się przez całe życie z dwóch perspektyw: teoretycznej, tworzącej ramę dla interpretacji, i empirycznej, opartej na badaniu dotyczącym sposobów wspierania praktycznej realizacji idei uczenia się przez całe życie przez uczelnie w czterech małych miastach.

Podstawą monografii jest badanie terenowe przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2021 roku. Nie jest to jednak jedynym komponentem. Równie ważny jest bowiem opis idei i teorii, pozwalający na rekonstrukcję pojęć uczenia się w różnych kontekstach, tak aby możliwe było nie tylko poznanie, lecz także zrozumienie praktyk wspierania uczenia się przez całe życie.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów prezentujących kontekst teoretyczny, informacje uzyskane w badaniu empirycznym oraz ich interpretację i wnioski.

Publikacja jest dostępna tutaj.

NASZE BADANIA