Mobilne Laboratoria Przyszłości na konferencji w Gdańsku

W dniach 3-4 marca 2023 r. w Gdańsku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna "Laboratoria Przyszłości dla praktyków". Instytut Badań Edukacyjnych objął wydarzenie honorowym patronatem.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku. Konferencja była pierwszym tego typu wydarzeniem w skali ogólnopolskiej. Jej uczestnikami było ponad 200 nauczycieli z całej Polski, którzy z pasją wykorzystują sprzęt Laboratoriów Przyszłości do pracy z młodzieżą. W ramach wydarzenia zostały zorganizowane warsztaty i prelekcje z udziałem zaproszonych gości.

Pomorski zespół Mobilnych Laboratoriów Przyszłości aktywnie włączył się do udziału w konferencji. Podczas krótkiej prelekcji koordynator zespołu, Maciej Badowicz, wyjaśnił cele i formę działania MLP, w tym zespołu pomorskiego. Równocześnie zespół edukatorów – Aleksandra Mieczkowska i Mateusz Kot – prowadzili warsztaty dla dzieci SP nr 27. 

O zainteresowaniu projektem MLP świadczy liczba osób, które pojawiły się przy naszym stanowisku na sali konferencyjnej. Nauczyciele, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych z zaciekawieniem testowali nowoczesne sprzęty, których wraz z edukatorami z całej Polski używamy na co dzień pracując z uczniami ze szkół podstawowych – powiedział Maciej Badowicz. 

Organizatorzy wydarzenia zapowiedzieli jego kontynuację w kolejnych latach. 

NASZE BADANIA