Podsumowanie posiedzenia Rady Naukowej IBE

2 marca br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz galerią zdjęć ze spotkania.

W posiedzeniu plenarnym Rady Naukowej IBE uczestniczyli:

oraz Prezydium RN i pozostali członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podczas obrad przyjęto informacje o powołaniu przez Ministra Edukacji i Nauki nowych członków do Rady Naukowej Instytutu. Z prezentacją projektu utworzenia sieci przyrodniczych liceów akademickich przy uniwersytetach przyrodniczych w Polsce wystąpiła dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie. Rada Naukowa IBE zdecydowała także o powstaniu Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji.

Podczas posiedzenia przeprowadzono wybory uzupełniające do komisji funkcjonujących w IBE oraz wyrażono opinię w sprawie rocznego planu finansowego IBE na 2023 rok. Rada wyraziła również opinię w sprawie kierunkowego planu tematycznych badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych na 2022 oraz 2023 rok. 

Rada Naukowa przyjęła sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego czasopism Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (EBiŚ) oraz Edukacja w roku 2022.

NASZE BADANIA