PISA 2025. IBE rozpoczyna realizację badania

Instytut Badań Edukacyjnych po raz kolejny poprowadzi polską edycję międzynarodowego badania PISA. Pilotaż programu odbędzie się wiosną 2024 roku, a badanie główne w 2025 roku.

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) po raz kolejny odbędzie się przy udziale Instytutu Badań Edukacyjnych. Główną dziedziną badania PISA 2025 będzie rozumowanie w naukach przyrodniczych (Science), a dziedziną innowacyjną uczenie się i nauczanie w cyfrowym świecie (Learning in Digital World).

Funkcję Krajowych Kierowników Badania (National Project Managers), podobnie jak w poprzedniej edycji badania (PISA 2022), powierzono Joannie Kaźmierczak i Krzysztofowi Bulkowskiemu.

Prowadzenie nowej, dziewiątej edycji badania OECD powierzyło nowemu konsorcjum międzynarodowemu. W skład konsorcjum wchodzą:

  • Australijska Rada Badań Edukacyjnych (The Australian Council for Educational Research, ACER) – lider konsorcjum,
  • Open Assessment Technologies (OAT) – dostarczenie platformy TAO (Test Assisté par Ordinateur), która będzie użyta do przeprowadzenia badania wśród uczniów,
  • CApSTAn – tłumaczenia i adaptacje narzędzi badawczych,
  • HallStat – kontrola jakości narzędzi badawczych,
  • Oxford University Press (OUP) – przygotowanie założeń teoretycznych badania w zakresie głównej dziedziny: rozumowania w naukach przyrodniczych,
  • Westat – dobór próby do badania.

Wraz z rozpoczęciem obecnej, dziewiątej edycji badania PISA obchodzimy 25-lecie prowadzenia tego największego badania edukacyjnego na świecie.

Więcej informacji, w tym szczegółowy opis badania, harmonogram, oraz wyniki poprzednich edycji badania, można znaleźć na polskiej stronie badania PISA.

NASZE BADANIA