Startuje ogólnopolski turniej robotyczny Liga Robotów

23 lutego br. w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowatorskiego projektu “Liga Robotów”. Udział w wydarzeniu wzięli Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej - Justyna Orłowska. Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie z grup robotycznych, jako pierwsi w Polsce, będą brać udział w specjalnych warsztatach robotycznych Ligi Robotów.

Liga Robotów jest projektem realizowanym w ramach największego rządowego programu edukacyjno-technologicznego - Laboratoria Przyszłości, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 1 mld zł.

Celem Ligi Robotów jest promowanie robotyki i nowoczesnych technologii oraz wspieranie kompetencji przyszłości wśród uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Idea Ligi Robotów została oparta na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics), które zakładają łączenie i przenikanie się najnowszych osiągnięć nauki, inżynierii, technologii, a także sztuki i matematyki. Edukacja oparta o kierunki STEAM, a realizowana w ramach Ligi Robotów, ma wspierać rozwój takich kompetencji przyszłości, jak: kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja. Promowanie robotyki i nowoczesnych technologii w formie twórczych wyzwań i nauki przez zabawę, pozwala na wszechstronny rozwój uczniów i ich talentów.

Zasady ogólnopolskiego turnieju robotycznego Liga Robotów

Zadaniem uczestników będzie stworzenie drużyny (uczniowie wraz z nauczycielem-mentorem), która przygotuje się do turnieju robotycznego. Szkoła otrzyma sprzęt, tj. zestaw klocków do tworzenia robotów oraz matę edukacyjną do kodowania wraz z zadaniami konkursowymi i modelami. Opiekunowie otrzymają dostęp do kursów, tutoriali, a także innych materiałów, które będą inspiracją do przeprowadzenia ciekawych zajęć.

Zadania w ramach Ligi Robotów zostały podzielone na trzy główne kategorie:

  • Przejazd Robota - robot skonstruowany przez drużynę ma za zadanie wykonać różnego rodzaju misje znajdujące się na specjalnie przygotowanej arenie;
  • Projekt Badawczy - projekt polega na opracowaniu przez drużynę rozwiązania problemu przedstawionego w regulaminie gry na dany sezon;
  • Projekt Robota - polega na zaprezentowaniu przez drużynę procesu powstawania ich robota.

Projekt zakończy się ogólnopolskim finałem w dniach 24-25 czerwca 2023 r. Po nim planowane jest również spotkanie z drużynami z innych państw jesienią 2023 roku.

LR BanerOgólny

Inauguracja Ligi Robotów

Podczas uroczystej inauguracji Ligi Robotów, która odbyła się 23 lutego w Hali Laboratorium w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie, w której wzięli udział: Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej - Justyna Orłowska, odbędą się specjalne warsztaty dla uczestników. Objęły one:

Warsztaty robotyczne - mata turniejowa i budowanie robotów LEGO

Zadaniem uczestników warsztatów było zaprogramowanie pokazowego robota, niezbędnego do wykonania konkretnej misji na macie turniejowej Liga Robotów 2023. Najmłodsi goście tworzyli lub rozszerzali istniejące mechanizmy do robotów LEGO, a następnie napisali proste kody do wykonania zadania.

Warsztaty z drużyną

Gościem honorowym wydarzenia była drużyna Spice Gears 5883, pojawiły się także inne drużyny robotyczne, które przekazały dobre praktyki z zakresu projektowania i współpracy, a także zaprezentowały zbudowane przez nie roboty. Była to też okazja do przejazdów testowych jednym z robotów.

LRr

Mobilne Laboratoria Przyszłości

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami dzięki warsztatom prowadzonym przez edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Każdy z gości zapoznał się z wirtualną rzeczywistością, rozwinął zdolność logicznego myślenia dzięki programowaniu robotów i spróbował swoich sił podczas kreatywnych warsztatów z długopisami 3D.

Druk 3D

Uczestnicy zapoznali się z budową drukarki, własnościami wydruków oraz typami materiałów, z których można drukować. Ponadto zapoznali się z możliwościami projektowania i obserwowali proces wydruku.

Liga Robotów realizowana jest w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych.

ligarobotow2

NASZE BADANIA