Polscy uczniowie wezmą udział w badaniu TIMSS 2023

Uczniowie IV klas z 150 szkół podstawowych wezmą udział w międzynarodowym badaniu TIMSS 2023, które będzie przeprowadzone między 17 kwietnia a 7 czerwca. 

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) to cykliczny, międzynarodowy program pomiaru osiągnięć w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych w klasach IV i VIII szkół podstawowych. Najnowsza edycja badania ma być przeprowadzona wiosną tego roku.

TIMSS jest jednym z największych na świecie - obok PISA - badań osiągnięć edukacyjnych. Badanie organizowane jest od 1995 roku. Przeprowadzane jest co cztery lata. Organizuje je Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) z siedzibą w Amsterdamie. W ostatniej edycji badania w 2019 r. wzięli udział uczniowie z 58 krajów świata, łącznie ponad 300 tys. czwartoklasistów z ok. 11 tys. szkół.

Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2011 roku. Wzięła też udział w kolejnych edycjach w 2015 i 2019 roku. W Polsce badani są uczniowie klas IV. Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło przeprowadzenie badania Instytutowi Badań Edukacyjnych. Zapraszmy do zapoznania się wywiadem przeprowadzonym przez PAP z kierownik badania Wioletą Dobosz-Leszczyńską z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Kiedy dokładnie przeprowadzona zostanie tegoroczna edycja badania?

Kierownik badania TIMSS 2023 z Zespołu Badań Międzynarodowych Instytutu Badań Edukacyjnych Wioleta Dobosz-Leszczyńska: Badanie w szkołach odbędzie się między 17 kwietnia a 7 czerwca 2023 roku.

Ile szkół i ilu uczniów weźmie w nim udział?

TIMSS to badanie realizowane na reprezentatywnej próbie losowej, co oznacza, że wnioski dotyczące pomiaru wykonanego w badaniu mogą być uogólniane, przy zachowaniu reguł wnioskowania statystycznego, na populację czwartoklasistów w każdym kraju realizującym badanie. Do badania zostało wylosowanych 150 szkół podstawowych z całej Polski. W badaniu weźmie udział ponad 5000 czwartoklasistów.

Jakie umiejętności będą badane, w jaki sposób i dlaczego?

W badaniu TIMSS sprawdzany jest poziom wiadomości i umiejętności z dwóch dziedzin - matematyki i przyrody. Analizowane jest również, jak zmieniają się te umiejętności. Badanie dostarcza odpowiedzi na pytanie o rozkład osiągnięć w badanej populacji na tle innych krajów, a także o zmiany osiągnięć na przestrzeni lat. Oprócz zadań odnoszących się do wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i przyrody sprawdzana będzie również umiejętności rozwiązywania problemów.

Uczniowie będą rozwiązywać zadania przygotowane przez międzynarodowych ekspertów, a dzięki wykorzystaniu komputerów będą mogli korzystać z dostępnych w aplikacji narzędzi cyfrowych, wykorzystując je do przygotowywania i udzielania odpowiedzi na pytania. Wykorzystanie zadań w formie cyfrowej pozwala uczniom m.in. skupić się na strategii i myśleniu (dzięki możliwości przenoszenia część aktywności obliczeniowych na komputer), daje również możliwość weryfikowania sposobów i strategii rozwiązywania problemów dzięki monitorowaniu procesu udzielania odpowiedzi. Forma cyfrowa umożliwia również włączenie symulacji sytuacji rzeczywistych i laboratoryjnych, w których uczniowie mogą integrować umiejętności i wiedzę, żeby przeprowadzić np. eksperyment.

Dostarczenie rzetelnych danych, monitorowanie skuteczności systemów edukacji, a także analiza poziomu osiągnięć uczniów z umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym świecie, to jedne z głównych przesłanek do organizowania tego rodzaju badań. Umiejętności z zakresu matematyki i przyrody są kluczowe w wielu sferach - m.in. dotyczących inżynierii, architektury, księgowości, medycyny, ekologii czy ekonomii, są niezbędne w codziennym życiu. Natomiast zdolność do przyswajania nowych umiejętności i umiejętność rozwiązywania problemów stają się jednymi z głównych potrzeb skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Czy tegoroczna edycja badania będzie się różnić od wcześniejszych?

W najnowszej edycji badania TIMSS uczniowie IV klas po raz pierwszy będą rozwiązywać zadania z matematyki i przyrody na komputerach. Jest to edycja przełomowa, ponieważ jest to pierwsze badanie TIMSS w wersji w pełni cyfrowej, czyli wszystkie kraje biorące udział w badaniu wykorzystywać będą cyfrową wersję zadań zmieszczonych w specjalnie przygotowanej aplikacji.

Kiedy będą ogłoszone wyniki badania?

Ogłoszenie wyników badania planowane jest na listopad/grudzień 2024 roku. Prezentacja wyników jest organizowana przez IEA i w tym samym czasie na całym świecie upublicznia się wyniki uzyskane przez uczniów wszystkich krajów biorących udział w badaniu.